Peel en Maas ( werkgebied Panningen - Egchel)

Welkom bij Buurtzorg Peel en Maas (Panningen - Egchel)

 

Goede zorg thuis vraagt een professionele en toegewijde belangstelling voor de persoonlijke situatie van de cliënt. Zo snel mogelijk inspelen op zorgvragen, samen oplossingen zoeken, grotere problemen voorkomen. Buurtzorg levert deze professionele zorg, regelt de zaken eromheen en zorgt ervoor dat iemand zelf kan blijven beslissen over wat er nodig is.

 

24 uur per dag en alle dagen van de week zijn we persoonlijk bereikbaar op tel nr 06-13284495. U kunt ons altijd bellen voor informatie. 

 

Buurtzorg Peel en Maas is sinds 2009 actief in de gemeente Helden en later in de Gemeente Peel en Maas met zijn 11 kerkdorpen. Dankzij het vertrouwen dat we kregen zijn we sinds 1 september 2014 met 4 teams, waarvan team Peel en Maas actief is in de regio Panningen en Egchel. Het hele team heeft ruime ervaring in de wijkzorg en kan de cliënt, partner, kinderen en/of mantelzorger ondersteuning verlenen met persoonlijke verzorging en verpleging. Thuis na een ziekenhuisopname, als u zelfstandig wilt blijven wonen of ernstig ziek bent. Ook geven we palliatieve zorg in de laatste fase van het leven. 

U kunt rechtstreeks naar het team bellen met uw hulpvraag. Wij proberen om zo snel mogelijk een huisbezoek te doen en samen met u en uw eventuele partner,  kinderen en/of mantelzorger de hulpvraag te bekijken. Iedere cliënt krijgt een persoonlijk begeleider die samen met u kijkt wat er aan zorg nodig is waarbij we ook rekening houden met veranderingen in de toekomst. Daarbij ondersteunen wij ook uw familie en mantelzorgers. U krijgt de begeleiding en zorg die nodig is waarbij we mogelijk proberen uw zelfstandigheid bevorderen, door samen te bekijken wat u zelf weer zou kunnen (leren). Ook werken we samen met de huisarts/specialist en andere hulpverleners waarmee we contact kunnen opnemen en uw situatie kunnen voorleggen.Het kan ook zijn dat uw huisarts of specialist het raadzaam vindt om Buurtzorg in te schakelen. 

 

Dé Buurtzorg organisatie.

Buurtzorg Nederland heeft een vernieuwend concept voor zorg thuis ontwikkeld. Bij de zorgverlening wordt gestreefd naar betere oplossingen voor de cliënt, duurzaam en effectief. Omdat er wordt gewerkt met zelfsturende teams kan er beter worden aangesloten bij de specifieke wensen en behoeften van de cliënt. In de teams werken (wijk)verpleegkundigen samen met wijkziekenverzorgenden, waarbij hun oplossend vermogen en professionaliteit ten volle worden benut. De teams zijn zelf verantwoordelijk voor de planning en uitvoering van de werkzaamheden. De Buurtzorgteams worden ondersteund door een regiocoach en een klein landelijk hoofdkantoor dat is gehuisvest in Almelo.  

 

Voor 'hulp in de huishouding' kunt u een beroep doen op 'Buurtdiensten', het "zusje"van Buurtzorg. Hiervoor kunt u contact opnemen met tel nr:  06 - 5142 0790 of via email met peelenmaas@buurtdiensten.nl

 

Wilt u meer weten over Buurtzorg Peel en Maas ( werkgebied Panningen - Egchel), neem dan contact met ons op.
Kerkstraat 78 06 - 13284495
5981 CH Panningen peelenmaas@buurtzorgnederland.com